Tag Archives: Quản trị nhân sự

Văn hóa quản trị: Cần phải thúc đẩy, lôi kéo, hay cả hai?

Aaron cho là khi so sánh tương đối như trên, sẽ dễ dẫn đến kết luận là cách làm đúng (lôi kéo) và sai (thúc đẩy). Điều này sẽ dẫn đến sự dò hỏi xem cách quản lý của một công ty nào đó đang thuộc vào dạng nào. Trong tình hình cấp bách, việc more »

3 lĩnh vực đầu tư đưa công ty lên “hàng đầu”

Verghese và nhóm của ông tin rằng họ có thể khiến công ty trở nên khác biệt trong mắt các khách hàng toàn cầu như Nestlé, bằng cách tập trung vào các chuỗi cung ứng từ đầu-đến-cuối, với mục tiêu tự mình quản lý toàn bộ. Họ đã theo đuổi mục tiêu đó, đầu tư more »