UBND Hà Nội vừa điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-4

Ranh giới, diện tích ô đất đảo giao thông giữ nguyên theo H2-4, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt; Bố cục mặt bằng, giải pháp trồng cây xanh được xác định cụ thể ở giai đoạn lập các dự án đầu tư xây dựng, trồng cây xanh đảm bảo phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành có liên quan.

UBND Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2.000 tại đảo giao thông nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với Vành đai 3, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015, ô đất đảo giao thông nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với Vành đai 3 nằm trong thành phần đất giao thông đô thị (chức năng cây xanh cách ly và bãi đỗ xe), nay điều chỉnh sang đất giao thông đô thị (chức năng cây xanh cách ly).

Ranh giới, diện tích ô đất đảo giao thông giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt; Bố cục mặt bằng, giải pháp trồng cây xanh được xác định cụ thể ở giai đoạn lập các dự án đầu tư xây dựng, trồng cây xanh đảm bảo phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành có liên quan.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>