Xem tướng đoán vận đàn ông khắc vợ

ktt16_8khacvo2kienthuc_xhdp

· Tướng La Hán – Hình Phán quan
· Thịt mặt nhẹ nổi
· Trên mặt mọc bọt
· Mặt như túi phấn.
· Mày nặng đè mắt
· Mày có lằn ngang.
· Mày lằn chữ Bát
· Lông mày mọc nghịch
· Trong mày có nốt ruồi
· Lông mày vòng cong.
· Ấn đường lằn chữ Xuyên.
· Thiên thương hãm
· Thiên thương mở kho (Thiên thương mọc lằn mở kho, chủ khắc năm vợ).
· Gian môn hãm
· Gian môn mọc nốt ruồi
· . Gian môn mọc lằn ngang.
· Ngư vĩ khô
· Ngư vĩ lằn loan
· Ngư vĩ thấp hãm
· Ngư vĩ buông thấp
· Ngư vĩ có lằn (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
· Sơn căn đứt giữa
· Sơn căn hẹp nhỏ
· Sơn căn khô hãm.
· Niên thượng, Thọ thượng mọc lằn ngang (mỗi lằn khắc mỗi vợ).
· Mắt phía tả hơi nhỏ
· Tròng mắt trắng trên vàng
· Đuôi con mắt có lằn
· Dưới mắt lằn lưới
· Mắt lằn chữ Thập (+) (dưới mắt có lằn chữ Thập, vợ chết về nghiệp thắt cổ).
· Xương gò má cao rô.
· Râu sắc đỏ
· Râu nhiều không vướng
· Râu nhiều mũi nhỏ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>